ⓒĐại diện Liên minh chính trị mới hàng ngày mới vì dân chủ Park Ji-won

TULAR:
không có chỗ cho suy nghĩ bên ngoài cấu trúc đã tồn tại của các mặt đối lập

không khác mấy so với cách hành xử của phe cánh tả tiến bộ ở Hàn Quốc

TULAR:
” Một thế giới quan hậu hiện đại như vậy đã có tác động sâu sắc đến các lĩnh vực như văn học

Các vấn đề liên quan đến hoạt động như mở và hỗ trợ câu lạc bộ phụ huynh4

TULAR:
vậy có lý do gì để đính kèm tên của Tổng thống Park Geun-hye

… ④ Nhiệm kỳ của thành viên cố vấn là 1 năm ⑥ Ngày họp

TULAR:
khi Đảng Saenuri không tham gia bỏ phiếu sửa đổi Đạo luật Quốc hội

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Khiếm thính Hàn Quốc - Hong Soon-gyeong

TULAR:
④ Những người liên quan sẽ hợp tác trung thành với yêu cầu của người bảo vệ nhân quyền của sinh viên về dữ liệu và yêu cầu

vì vậy vẫn còn phải xem liệu tổng thống có thực hiện quyền phủ quyết của mình một lần nữa hay không

TULAR:
điều làm tôi khó chịu là không có chỉ huy thứ hai trung thành nào xung quanh tổng thống